Oferta

Oprogramowanie dla urzędów miast i gmin oraz jednostek budżetowych

Przegląd oprogramowania

Oprogramowanie dla starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich

Przegląd oprogramowania

Automatyczne przekazywanie danych do systemów zewnętrznych

  • Centralny Bank Danych i Terenowe Banki Danych PESEL
  • Dane katastralne gruntów i nieruchomości (SWDE)
  • Program Płatnika ZUS
  • Sprawozdania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
  • Sprawozdania finansowe
  • Sprawozdania dla GUS

Usługi

  • Szkolenia (w siedzibie RADIX lub użytkownika)
  • Konsultacje serwisowe (w siedzibie RADIX lub użytkownika)
  • Nadzór autorski nad wdrożeniem w siedzibie użytkownika
  • Szkolenia ustawiczne w siedzibie użytkownika
© 2019 RADIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. | Polityka prywatności