Administrowanie systemami

Konfiguracja systemów RADIX dla DOS

Większość użytkowników systemów RADIX działających w technologii X-Base (tryb DOS) pracuje w systemie operacyjnym Windows. Konfiguracja trybu DOS (emulacja) zależy od rodzaju systemu.

Dodatkowo systemy RADIX pracować mogą w 4 podstawowych standardach polskich znaków:

  • Mazovia,
  • ISO Latin 2 (strona kodowa 1250),
  • IBM Latin 2 (strona kodowa 852),
  • Windows Latin 2.

Ustawienie standardu zależy od decyzji administratora systemu, jednak ze względu na wymagania Terenowych, Wojewódzkich oraz Centralnych Banków Danych (ewidencja ludności) najczęściej używanym standardem jest Mazovia.

Poniżej znajdują się instrukcje konfigurowania poprawnej pracy systemów RADIX pracujących w środowisku Windows oraz ustawiania polskich znaków w standardzie Mazovia dla tego środowiska.

Archiwizacja danych w systemach RADIX dla DOS

Wszystkie systemy RADIX dla DOS umożliwiają tworzenie kopii bazy z dowolną częstotliwością oraz odtwarzanie jej w miarę potrzeby. Dodatkowo przygotowano plik RXARCHIW.BAT, który może być wywoływany automatycznie za każdym razem po zakończeniu pracy dowolnego systemu RADIX. Program ten tworzy kopię bazy - pliki typu *.db? oraz *.mem - dołączając do niej ewentualnie inne pliki (np. innych typów) wskazane przez administratora. Do odtworzenia tak utworzonej kopii bazy przeznaczony jest program RXDEARCH.BAT. Pliki te, oraz instrukcje ich obsługi i wywołania można pobrać ze strony:

RADIX nie ponosi odpowiedzialności za skutki zmian wprowadzanych w programach RXARCHIW.BAT oraz RXDEARCH.BAT, w szczególności utraty lub zniszczenia całości lub części bazy danych.

Informacja dla użytkowników rozpoczynających pracę z systemami POGRUN+ i WIP+

Jeżeli nie przeniesiono bazy POGRUN/DOS i WIP/DOS bezpośrednio po zamknięciu roku do systemów POGRUN+ i WIP+, naliczono (ewentualnie wydrukowano) nakazy płatnicze za pomocą POGRUN/DOS, należy natychmiast po wydrukowaniu nakazów płatniczych przenieść bazę POGRUN/DOS do POGRUN+ i jednocześnie bazę WIP/DOS do WIP+ (jeśli rejestrowano dane w systemie WIP/DOS).

Baza WIP/DOS nie powinna zawierać przypisów na otwierany rok z POGRUN/DOS. Dopiero po przeniesieniu bazy POGRUN/DOS do POGRUN+ i WIP/DOS do WIP+ należy przejąć przypisy na otwierany rok z POGRUN+ do WIP+.

Szczegółowa instrukcja przenoszenia danych.

Kody kreskowe

W systemach pakietu RADIX (WIP/WIP+, KASA/KASA+, POGRUN/POGRUN+, GOK+, EGRUN) istnieje możliwość drukowania oraz wczytywania kodów kreskowych.

Znajdują one zastosowanie np. w przypadku drukowania odcinków wpłat. Odcinek dla posiadacza rachunku z wydrukowanym kodem kreskowym po wpłynięciu do urzędu można automatycznie zidentyfikować, co umożliwia zaoszczędzenie czasu oraz uniknięcia przypadkowych błędów.

Drukowanie kodów kreskowych w systemach WIP+/KASA+/GOK+/POGRUN+

W celu umożliwienia wydruku kodów kreskowych należy zainstalować w systemie operacyjnym czcionkę kodu kreskowego, np. Bar-code 39 lesbar (darmowa, szeroko dostępna w Internecie).
Dla prawidłowego odczytu kodu odczytywana przez czytnik wartość (zwykle znacznik szablonu) musi być umieszczona między znakami „*”. Na przykład, aby odczytać z wydruku wartość znacznika <KOD KRESKOWY> w szablonie wydruku należy wpisać *<KOD KRESKOWY>* i całość (razem ze znakami „*”) zaznaczyć czcionką kodu kreskowego. Dopuszczalny minimalny rozmiar czcionki kodu kreskowego na wydruku zależy od jakości wydruku i rodzaju czytnika, zwykle zadowalające efekty można uzyskać stosując czcionkę w rozmiarze 18 pkt lub większym.

Drukowanie kodów kreskowych w systemach RADIX dla DOS

Wydruki zawierające kody kreskowe możliwe są do sporządzenia na drukarkach laserowych firmy Hewlett Packard posiadających możliwość rozbudowy pamięci o moduł kodów kreskowych ROM DIMM JetCAPS BarDIMM, np. HP LaserJet 2100 Series lub HP LaserJet 2200 D.

Wczytywanie kodów kreskowych

Rodzaj czytnika kodów należy dobrać stosownie do rozmiaru i standardu stosowanej czcionki oraz długości (liczby znaków) drukowanego kodu kreskowego. Na przykład, jeżeli ma być odczytywany 26-znakowy numer rachunku bankowego zapisany czcionką Bar-code 39 lesbar, czytnik musi mieć możliwość odczytu 26 znaków zapisanych w standardzie Code39. Decyzję o wyborze czytnika warto poprzedzić testami odczytu kodów wydrukowanych z systemu.

© 2019 RADIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. | Polityka prywatności