Opieka autorska RADIX

Formy opieki autorskiej RADIX

Umowy na sprawowanie serwisu oprogramowania RADIX (opieki autorskiej) mogą być zawierane w dwóch wariantach:

  1. Opieka A
    Zaktualizowane wersje systemów z pakietu RADIX są dostarczane pocztą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
    Przy wybraniu tego wariantu opieki, niezależnie od przesyłek realizowanych przez producenta, użytkownicy będą również mieli możliwość pobrania zaktualizowanych wersji systemów i plików konfiguracyjnych samodzielnie, bezpośrednio z serwera RADIX.
  2. Opieka B
    Zaktualizowane wersje systemów z pakietu RADIX są dostarczane na dyskietkach lub CD-R za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Zasady sprawowania opieki autorskiej nie ulegają zmianie. Jest to w dalszym ciągu odpłatna usługa świadczona przez okres 12 miesięcy, której cenę warunkuje wybrana forma opieki.

Przy zamawianiu opieki autorskiej należy podać wybrany wariant opieki. Po wybraniu wariantu A konieczne jest podanie adresu e-mail, na który mają być przysyłane aktualizacje systemów.

© 2019 RADIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. | Polityka prywatności