Ochrona Prywatności

Definicje:

RADIX: RADIX Sp. z o.o. Sp.k., ul. Piastowska 33, 80-332 Gdańsk.
Serwis: serwis internetowy RADIX
Użytkownik: każda osoba w jakikolwiek sposób korzystająca z Serwisu

Każdy z Użytkowników korzystających z Serwisu RADIX pozostaje anonimowy tak długo, aż sam nie zdecyduje inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez RADIX wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów. Poza tym adresy IP mogą być wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji.

Jakiekolwiek przesłanie danych osobowych do RADIX wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z przesyłającym dane oraz informacje demograficzne (m.in. wiek i płeć). Informacje podane w formularzu są wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z wybranymi osobami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez RADIX treści do potrzeb i zainteresowań przeglądających strony Serwisu.

RADIX nie przechowuje plików cookies na komputerach użytkowników Serwisu. Wszelkie informacje o Użytkownikach Serwisu przechowywane są i przetwarzane przez RADIX z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

RADIX nie ujawniania osobom trzecim danych o Użytkownikach Serwisu. RADIX daje Użytkownikowi Serwisu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z usług RADIX i udostępniać o sobie informacje. Przesłanie swoich danych osobowych do RADIX jest dobrowolną decyzją Użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swoje dane w całości lub części, zwracając się pisemnie do RADIX, ul. Piastowska 33, 80-332 Gdańsk.

Rozwój technologii oraz rozwój oferty RADIX powodują, że polityka ochrony prywatności RADIX może ulegać zmianom, o których RADIX będzie informować na niniejszej stronie.

Uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji prosimy kierować na adres radix@radix.com.pl lub RADIX Sp. z o.o. Sp.k., ul. Piastowska 33, 80-332 Gdańsk.

© 2019 RADIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. | Polityka prywatności