Oprogramowanie RADIX w wersji SQL

 
ALK+System Wydawania Zezwoleń
EBOI+Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
EBUD+System Ewidencji Budynków i Naliczania Czynszów
ECP+Moduł Ewidencji Czasu Pracy
EGRUN+System Ewidencji Gruntów
EGW+System Naliczania Opłat za Użytkowanie Wieczyste Gruntów
EGZ+System Obsługi Egzekucji
EKO+System Ewidencji Opłat Komunalnych
ELUD+System Ewidencji Ludności
EOD+System Elektronicznego Obiegu Dokumentów
ESO+System Obsługi Stypendiów Oświatowych
EZAR+System Obsługi Świadczeń Rodzinnych
FA+System Obsługi Funduszu Alimentacyjnego
FAKTURA+System Fakturowania VAT
FKB+System Finansowo-Księgowy Księgowości Budżetowej
GOK+System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
INFO+System Informacji o Mieszkańcach, Właścicielach i Użytkownikach
KADRY+System Obsługi Kadr
KASA+System Obsługi Kasy
MKO+System Ewidencji Mienia Komunalnego
NDM+System Naliczania Dodatków Mieszkaniowych
NDZ+System Naliczania Opłat Dzierżawnych
NOR+System Obsługi Opłat Reklamowych
PŁACE+System Płacowy
POGRUN+System Naliczania Podatków od Gruntów i Nieruchomości
POST+System Naliczania Podatków od Środków Transportu
REJ+System Obsługi Rejestrów i Umów
RZA+Rejestr umów, zaangażowań i zobowiązań
STW+System Środki Trwałe
UPR+System Nadawania Uprawnień
USC+System Stanu Cywilnego
WIP+System Windykacji Opłat i Podatków
WYB+Rejestr Wyborców
© 2019 RADIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. | Polityka prywatności