Systemy RADIX SQL — wymagania sprzętowe

Serwer sieciowy:

  • sprzęt (w zależności od wybranego systemu operacyjnego i wersji serwera baz danych) — procesor min. AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon z obsługą funkcji Intel EM64T lub nowsze, min. 2,0 GHz, RAM min. 1 GB (zalecane 4 GB lub więcej),
  • oprogramowanie — oprócz systemu operacyjnego niezbędny jest serwer bazy danych SQL, do wyboru:
    • system operacyjny Microsoft Windows wersja 32-bit lub 64-bit — Windows 7, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 10 + serwer Microsoft SQL Server od wersji 2008, PostgreSQL od wersji 9.x,
    • system operacyjny Linux (dystrybucje Debian, RedHat, Suse, Fedora) + serwer PostgreSQL od wersji 9.x.

Stacje robocze:

  • sprzęt — zgodny z wymaganiami systemu operacyjnego, min. 1 GB RAM,
  • oprogramowanie — system operacyjny Windows w wersji 7 lub nowszy (32-bit lub 64-bit).
Uwaga: Jako stację roboczą można wykorzystać serwer sieciowy.

© 2019 RADIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. | Polityka prywatności