Kodowanie i odtwarzanie baz danych

Kodowanie plików i baz danych

Niniejszy dokument opisuje procedurę przesyłania baz danych/innych plików do serwisu RADIX poprzez serwer ftp z użyciem systemu RADIX Helpdesk. Przesłanie pliku wymaga wcześniejszej rejestracji zgłoszenia w systemie RADIX Helpdesk.

Procedura wymaga:

 1. posiadania konta w systemie RADIX Helpdesk (opis poniżej),
 2. programu RADIX RxAdmin w wersji 5.08 lub nowszej albo RADIX WinZarz w wersji 3.06 lub nowszej,
 3. przygotowania pliku do przesłania do Serwisu RADIX (opis dostępny w aktualnych podręcznikach użytkownika systemów RADIX w rozdziałach dotyczących programów WinZarz i RxAdmin),
 4. przesłania pliku (opis jw.).

System RADIX Helpdesk

System RADIX Helpdesk umożliwia przesyłanie zgłoszeń do serwisu RADIX i śledzenie statusu zgłoszenia. System jest dostępny pod adresem https://pomoc.radix.com.pl.

Konto użytkownika

Zakładanie konta użytkownika:

 1. Wejść na stronę https://pomoc.radix.com.pl.
 2. Wybrać polecenie Zarejestruj się.
 3. W widoku Utwórz konto:
  • w polu Tytuł albo zwrot grzecznościowy wpisać np. Pani/Pan (opcjonalnie),
  • w polu Imię wpisać imię użytkownika,
  • w polu Nazwisko wpisać nazwisko użytkownika,
  • w polu E-mail wpisać adres e-mail użytkownika.
   Uwaga. Podany adres e-mail będzie służył do uwierzytelnienia jako identyfikator (login) użytkownika,
  • korzystając z przycisku Wybierz plik wybrać aktualny plik licencyjny RADIX.LIC (otrzymany z ostatnim powiadomieniem o aktualizacji oprogramowania RADIX),
  • wybrać przycisk Utwórz.
Wypełnienie i zatwierdzenie formularza powinno skutkować wysłaniem poczty z danymi dostępowymi do systemu RADIX Helpdesk na adres podany w polu E-mail. Dostarczenie poczty nie powinno zająć więcej niż klika minut. W przypadku braku otrzymania w tym czasie wiadomości zatytułowanej „Potwierdzenie utworzenia konta” należy sprawdzić foldery za spamem i kosz, ewentualnie spróbować założyć konto dla innego adresu e-mail.

Zmiana hasła

 1. Wejść na stronę https://pomoc.radix.com.pl.
 2. Wybrać polecenie Zapomniane hasło?.
 3. W widoku Zmiana hasła:
  • w polu nazwa użytkownika wpisać adres e-mail użytkownika,
  • korzystając z przycisku Wybierz plik wybrać aktualny plik licencyjny RADIX.LIC (otrzymany z ostatnim powiadomieniem o aktualizacji oprogramowania RADIX),
  • wybrać przycisk Akceptuj.
Wypełnienie i zatwierdzenie formularza powinno skutkować wysłaniem poczty z nowym hasłem do systemu RADIX Helpdesk na adres podany w polu E-mail. Dostarczenie poczty nie powinno zająć więcej niż klika minut. W przypadku braku otrzymania w tym czasie wiadomości zatytułowanej „Żądanie zmiany hasła w systemie RADIX Helpdesk” należy sprawdzić foldery za spamem i kosz.

Logowanie do systemu

Wejść na stronę https://pomoc.radix.com.pl:

 • w polu nazwa użytkownika wpisać adres e-mail użytkownika,
 • w polu hasło wpisać hasło użytkownika,
 • korzystając z przycisku Wybierz plik wybrać aktualny plik licencyjny RADIX.LIC (otrzymany z ostatnim powiadomieniem o aktualizacji oprogramowania RADIX),
 • wybrać przycisk Zaloguj się.

Rejestracja zgłoszenia

Rejestracja zgłoszenia wymaga wcześniejszego założenia konta użytkownika.

Zalogować się do systemu RADIX Helpdesk. W widoku RADIX Helpdesk wybrać przycisk Utwórz pierwsze zgłoszenie:

 • wypełnić pola Typ, Temat, Treść, Telefon i Nazwa systemu RADIX, ew. dodać załączniki,
 • wybrać przycisk Akceptuj,
 • zanotować 16-cyfrowy numer zgłoszenia.

© 2019 RADIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. | Polityka prywatności