Mapa witryny

Oferta RADIX

Oferta
Przegląd oprogramowania
    System Wydawania Zezwoleń ALK+
    Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta EBOI+
    System Ewidencji Budynków i Naliczania Czynszów EBUD+
    Moduł Ewidencji Czasu Pracy ECP+
    System Ewidencji Gruntów EGRUN+
    System Naliczania Opłat za Użytkowanie Wieczyste Gruntów EGW+
    System Obsługi Egzekucji EGZ+
    System Ewidencji Opłat Komunalnych EKO+
    System Ewidencji Ludności ELUD+
    System Elektronicznego Obiegu Dokumentów EOD+
    System Obsługi Stypendiów Oświatowych ESO+
    System Obsługi Świadczeń Rodzinnych EZAR+
    System Obsługi Funduszu Alimentacyjnego FA+
    System Fakturowania VAT FAKTURA+
    System Finansowo-Księgowy Księgowości Budżetowej FKB+
    System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi GOK+
    System Informacji o Mieszkańcach, Właścicielach i Użytkownikach INFO+
    System Obsługi Kadr KADRY+
    System Obsługi Kasy KASA+
    System Ewidencji Mienia Komunalnego MKO+
    System Naliczania Dodatków Mieszkaniowych NDM+
    System Naliczania Opłat Dzierżawnych NDZ+
    System Obsługi Opłat Reklamowych NOR+
    System Płacowy PŁACE+
    System Naliczania Podatków od Gruntów i Nieruchomości POGRUN+
    System Naliczania Podatków od Środków Transportu POST+
    System Obsługi Rejestrów i Umów REJ+
    Rejestr umów, zaangażowań i zobowiązań RZA+
    System Środki Trwałe STW+
    System Nadawania Uprawnień UPR+
    System Stanu Cywilnego USC+
    System Windykacji Opłat i Podatków WIP+
    Rejestr Wyborców WYB+
Opieka autorska
Promocje

Administracja pakietem RADIX

Aktualne wersje oprogramowania
Kodowanie kopii baz danych
Wymagania sprzętowe (systemy SQL)
Aktualizacja środowiska Java™
Instalacja, archiwizacja, kody kreskowe
Download
Pomoc zdalna

RADIX

Aktualności
Kontakt
Praca
Polityka prywatności

© 2019 RADIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. | Polityka prywatności