System Naliczania Podatków od Gruntów i Nieruchomości

POGRUN+

System Naliczania Podatków od Gruntów i Nieruchomości POGRUN służy do naliczania podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wprowadzania zmian i naliczania związanych z nimi przypisów i odpisów, wydruku postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego, nakazów płatniczych, decyzji po zmianie i decyzji wymiarowych, prowadzenia wieloletniego archiwum wymiaru, rejestracji deklaracji podatkowych od osób prawnych oraz rejestracji zmian deklaracji.

Przeznaczenie

System POGRUN+ przeznaczony jest do:

  • prowadzenia pełnej ewidencji gospodarstw rolnych, lasów oraz nieruchomości, zarówno będących własnością osób fizycznych, jak prawnych i innych (deklaracje podatkowe),
  • ustalenia wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości,
  • wprowadzania zmian i ustalenia związanych z nimi przypisów i odpisów,
  • wydruku postanowień o wszczęciu postępowania podatkowego, nakazów płatniczych, decyzji po zmianie i decyzji wymiarowych,
  • prowadzenia pełnej obsługi i wydawania zaświadczeń na bony paliwowe,
  • drukowania rejestrów, zaświadczeń, wykazów oraz sprawozdań okresowych i rocznych,
  • prowadzenia wieloletniego archiwum wymiaru.

System współpracuje z innymi systemami pakietu RADIX.

Współpraca z innymi systemami pakietu RADIX

Platforma systemowa

  • System operacyjny Microsoft Windows,
  • serwer bazy danych Microsoft SQL Server lub PostgreSQL.
© 2019 RADIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. | Polityka prywatności