System Środki Trwałe

STW+

System Środki Trwałe STW jest przeznaczony do obsługi zadań związanych z prowadzeniem ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. System STW umożliwia prowadzenie kartoteki środków trwałych i wyposażenia jednego lub wielu płatników z podziałem na działy i użytkowników, automatyczną kontrolę danych zapisywanych w karcie środka trwałego pod względem formalnym, automatyczne naliczanie wysokości przeszacowania i umorzenia oraz rejestrację zmiany wartości, drukowanie tabeli amortyzacyjnej, wykonywanie zestawień ilościowych i wartościowych z podziałem na grupy i rodzaje oraz ewidencję efektów rzeczowych środków trwałych i ich sumowanie dla poszczególnych rodzajów KŚT.

Przeznaczenie

System Środki Trwałe jest przeznaczony do obsługi zadań związanych z prowadzeniem ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych.

System STW umożliwia:

  • prowadzenie kartoteki środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych dla jednego lub wielu płatników,
  • automatyczną kontrolę danych zapisywanych w karcie środka trwałego pod względem formalnym,
  • automatyczne naliczanie wysokości przeszacowania i umorzenia oraz rejestrację zmian wartości,
  • drukowanie tabeli amortyzacyjnej,
  • wykonywanie zestawień ilościowych i wartościowych,
  • ewidencję efektów rzeczowych środków trwałych i ich sumowanie,
  • automatyczne tworzenie arkuszy spisu z natury i zestawienia różnic inwentaryzacyjnych,
  • prowadzenie wieloletniego archiwum.

Współpraca z innymi systemami pakietu RADIX

Platforma systemowa

  • System operacyjny Microsoft Windows,
  • serwer bazy danych Microsoft SQL Server lub PostgreSQL.
© 2019 RADIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. | Polityka prywatności