System Obsługi Kasy

KASA+

System KASA+ przeznaczony jest do obsługi okienek kasowych Urzędu. Umożliwia rejestrację wpłat gotówkowych/czekowych, w szczególności wpłat za należności zarejestrowane w systemie WIP+ jako przypisy oraz wpłat pozostałych. KASA+ umożliwia także rejestrację wypłat oraz sporządzanie i wydruk raportów kasowych.

Przeznaczenie

System KASA+ przeznaczony jest do:

 • rejestracji wpłat gotówkowych/czekowych, także należności zarejestrowanych przez inne systemy pakietu RADIX,
 • rejestracji wypłat gotówki z kasy,
 • prowadzenia sprzedaży oraz obsługi wpłat i wypłat z wykorzystaniem kasy i drukarki fiskalnej,
 • przygotowania dokumentów i rejestracji wpłat z możliwością wielokrotnych zmian organizacji pracy: na jednym lub kilku stanowiskach,
 • drukowania raportów kasowych i bankowych dowodów wpłaty,
 • zamknięcia roku z automatycznym przeniesieniem dokumentów do archiwum,
 • wyodrębnienia wpłat i wypłat dla zadań (jednostek) zarejestrowanych w systemie finansowo-księgowym FKB+ lub zdefiniowanych w systemie KASA+,
 • sporządzania wyciągów operacji kasowych przypisanych jednostkom z systemu FKB+,
 • prowadzenia wieloletniego archiwum.

Współpraca z innymi systemami pakietu RADIX

Platforma systemowa

 • System operacyjny Microsoft Windows,
 • serwer bazy danych Microsoft SQL Server lub PostgreSQL.
© 2019 RADIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. | Polityka prywatności