System Fakturowania VAT

FAKTURA+

System FAKTURA służy do rejestracji i drukowania faktur i rachunków sprzedaży VAT, faktur i rachunków korygujących, prowadzenia kartoteki faktur, towarów i usług oraz kartoteki płatników, bieżącej aktualizacji kartotek, modyfikacji danych oraz sporządzania dowolnych wykazów i zestawień.

Przeznaczenie

System FAKTURA przeznaczony jest do:
  • rejestracji oraz wydruków faktur sprzedaży,
  • prowadzenia kartoteki sporządzonych faktur, towarów i usług oraz kartoteki płatników,
  • bieżącej aktualizacji kartotek,
  • sporządzania dowolnych wykazów i zestawień na bazie wszystkich zarejestrowanych faktur,
  • prowadzenia wieloletniego archiwum.

System współpracuje z innymi systemami z pakietu RADIX.

Współpraca z innymi systemami pakietu RADIX

Platforma systemowa

  • System operacyjny Microsoft Windows,
  • serwer bazy danych Microsoft SQL Server lub PostgreSQL.
© 2019 RADIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. | Polityka prywatności