System Naliczania Opłat Dzierżawnych

NDZ+

System Naliczania Opłat Dzierżawnych NDZ+ jest przeznaczony do rejestracji umów dzierżaw i najmu oraz do naliczania opłat z tytułu umów dzierżaw lub najmu.

Przeznaczenie systemu

System Naliczania Opłat Dzierżawnych NDZ+ służy do rejestracji umów dzierżawy i najmu oraz fakturowania należności z ich tytułu. W bazie systemu przechowywane są dane o podmiotach (osoby fizyczne i prawne) i umowach dzierżawy. Operacje systemu NDZ+ pozwalają na rejestrację, przeglądanie umów i faktur wystawionych stosownie do naliczonych należności oraz sporządzanie wykazów umów i faktur (w tym rejestrów VAT koniecznych w celach ewidencjonowania sprzedaży). W systemie NDZ+ możliwe jest także przeglądanie rejestru gruntów i budynków, ewidencji związanej z użytkowaniem wieczystym oraz kartoteki mienia komunalnego.

System NDZ+ umożliwia:

  • prowadzenie ewidencji umów dzierżaw i najmu,
  • rejestrację i naliczanie należności dla umów w oparciu o szereg schematów możliwych do zdefiniowania przez użytkownika,
  • rejestrację oraz ewidencję zmian umów (korekta opłat, zmiana dat obowiązywania umów itp),
  • sporządzanie raportów oraz zestawień i wykazów umów dzierżaw i najmu,
  • wystawianie faktur i prowadzenie rejestru VAT,
  • eksport Jednolitego Pliku Kontrolnego (ewidencja sprzedaży VAT - JPK_VAT, faktury VAT - JPK_FA).

Współpraca z innymi systemami pakietu RADIX

Platforma systemowa

  • Stacja robocza: system operacyjny Linux lub Windows (zalecana przeglądarka Chrome, dopuszczalne Firefox lub Opera),
  • serwer: serwer bazy danych PostgreSQL lub Microsoft SQL Server oraz serwer aplikacji Apache Tomcat.
© 2019 RADIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. | Polityka prywatności