Automatyczne kopiowanie baz danych


Program RXARCHIW.BAT

Program rxarchiw.bat przeznaczony jest do ułatwienia pracy administratora systemu odpowiedzialnego za systematyczne tworzenie kopii obsługiwanych systemów z pakietu RADIX. Wywołanie tego programu powoduje automatyczne zarchiwizowanie we wskazanym miejscu wszystkich plików bazy danych (*.db?) oraz pliku *.mem, wraz z zapamiętaniem ścieżek do podkatalogów, za pomocą programu arj.exe, który musi być dostępny w systemie (np. znajdować się w katalogu C:\WINDOWS\COMMAND). W przypadku pracy w sieci konieczny jest program arj.exe w wersji co najmniej 2.30 (zalecane 2.50).

Zalecane jest, aby wszystkie systemy RADIX wywoływane były z plików *.bat, jakie automatycznie tworzone są podczas ich instalacji. W przypadku korzystania z programu rxarchiw.bat najprostszym sposobem jest dołączenie wywoływania tego programu na końcu pliku *.bat. Proponujemy umieszczenie wszystkich plików *.bat wywołujacych programy RADIX w jednym katalogu, np. C:\RADIX\BAT.

Po wywołaniu programu rxarchiw.bat bezpośrednio, bez parametrów, wyświetlana jest instrukcja z poleceniami i komendami, jakie należy i można zawrzeć w poleceniu/wywołaniu w pliku bat:

Do programu przekazywane są następujące parametry:

  1. - ścieżka dostępu do danych
  2. - nazwa archiwum (ew. ze ścieżką dostępu) na twardym dysku
  3. - docelowa ścieżka na dyskietce (pojawia się w przypadku wykonywania kopii na dyskietki)
  4. - 9. - ewentualnie inne parametry do ARJ np. *.ntx

Konieczne jest zawsze podanie dwóch pierwszych parametrów. Następnie jako trzeci parametr podać można ścieżkę do dyskietki lub dowolnego innego dysku logicznego (CD, dysk na innym komputerze, ZIP itp.). Podając kolejne parametry spowodować można skompresowanie plików także innych typów niż domyślne.

Podczas kolejnego tworzenia archiwum na dysku twardym archiwizowane są jedynie te pliki, które w trakcie pracy z systemem zostały zmienione.

Po utworzeniu archiwum we wskazanym katalogu dysku twardego, jeżeli zadeklarowano tworzenie kopii na dyskietkach, wyświetlany jest komunikat o potrzebnej liczbie dyskietek i prośba o umieszczenie w napędzie pierwszej dyskietki, a następnie kolejnych. Należy pamiętać, że jeżeli na włożonej dyskietce znajdują się już pliki archiwalne o tej samej nazwie, to operacja spowoduje ich zniszczenie (zastąpienie kopią najnowszą).

Przykład

Poniżej znajduje się treść przykładowego pliku WIP.bat zawierającego polecenie wywołania programu rxarchiw.bat po zakończeniu pracy z programem WIP. Archiwum zostanie utworzone we wskazanym katalogu (C:\RADIX\ARCHW\), nadana mu zostanie nazwa wiparch, a następnie przeniesione zostanie na dyskietkę. Poza plikami typu *.db? i *.mem zarchiwizowane zostaną także wszystkie pliki o rozszerzeniu rozpoczynającym się literą ,,w'' - czyli w tym przypadku będą to pliki wzorców wydruków.

@ECHO OFF
C:
CD\RADIX\WIP\EXE
WIP
C:
CD\RADIX\BAT
rem wywołanie programu tworzącego kopię bazy:
if errorlevel 1 goto koniec
CALL   RXARCHIW.BAT   C:\RADIX\WIP   C:\RADIX\ARCHW\WIPARCH   A:   *.W*
:koniec

Program RXDEARCHIW.BAT

Program rxdearchiw.bat przeznaczony jest do odtwarzania kopii obsługiwanych systemów z pakietu RADIX, utworzonych za pomocą programu rxarchiw.bat.

Po wywołaniu programu rxdearchiw.bat bezpośrednio, bez parametrów, wyświetlana jest instrukcja z poleceniami i komendami, jakie należy i można zawrzeć w poleceniu/wywołaniu w pliku bat:

Do programu przekazywane są następujące parametry:

  1. - nazwa pliku archiwalnego (ew. ze ścieżką dostępu)
  2. - katalog danych na twardym dysku zakończony znakiem \
  3. - 9. - ewentualnie inne parametry do ARJ np. *.db?

Konieczne jest zawsze podanie dwóch pierwszych parametrów. Następnie jako trzeci parametr podać można nazwę lub rodzaj (rozszerzenie) plików - wtedy z archiwum odtworzone będę tylko wskazane pliki.

Przykład 1

Poniżej znajduje się treść przykładowego pliku ODTW_WIP.bat zawierającego polecenie wywołania programu rxdearchiw.bat. Archiwum zostanie odtworzone z katalogu na twardym dysku do wskazanego katalogu (C:\RADIX\WIP\). Jednocześnie, ponieważ jako miejsce odtworzenia wskazany jest katalog, w którym znajdują się pliki bazy danych, znajdujące się w nim zbiory zostaną nadpisane przez pliki odtwarzane z kopii.

@ECHO OFF
C:
CD\RADIX\BAT
CALL   RXDEARCHIW.BAT   C:\RADIX\ARCHW\WIPARCH   C:\RADIX\WIP

Przykład 2

Poniżej znajduje się treść przykładowego pliku WZ_WIP.bat zawierającego polecenie wywołania programu rxdearchiw.bat. Archiwum zostanie odtworzone z dyskietki do wskazanego katalogu (C:\RADIX\ODTW\), przy czym odtworzone zostaną wyłącznie pliki wzorców wydruków.

@ECHO OFF
C:
CD\RADIX\BAT
CALL   RXDEARCHIW.BAT   A:\WIPARCH   C:\RADIX\ODTW\   *.W*